Tijdens de algemene ledenvergadering van 22 mei hebben we afscheid genomen van Cristel van Koetsveld als voorzitter.
Marcia de Nooijer neemt haar functie over..
We zijn erg blij met Marcia haar benoeming en hopen op een fijne samenwerking.